Tip van Clip | Allerhande tips rondom uw BTW-aangifte in CClaw

Met deze serie artikelen geven we u handige tips over het gebruik van CClaw of een andere dienst van Clip Consultants. Zo zorgen we ervoor dat u altijd het maximale uit onze software haalt en wellicht handige functionaliteiten ontdekt, die uw dagelijkse werkzaamheden makkelijker maken.

Aan het begin van een nieuw jaar, en tijdens het afronden van een kwartaal, is het toch altijd wel weer een klus: de BTW aangifte. Voor ons de reden om al deze vragen te bundelen en hier een vrij uitgebreide Tip van Clip over op te stellen.

Hoe stel ik in welke gegevens vanuit CClaw worden meegenomen in de BTW aangifte?

Voor het aanmaken van de BTW aangifte, kunt u zich richten op alle grootboekrekeningen waarop omzet wordt geboekt en welke tevens zijn aangemerkt met een vinkje “tellen in aangifte”, voorzien van het BTW percentage.

Waar kan ik de BTW rekeningen vinden?

Wanneer u de ‘Administratieve instellingen’ opent, dan vindt u de BTW grootboekrekeningen vermeld op het tabblad ‘Financieel’.

Bij ‘Te vorderen BTW’ kunt u het hoogste percentage invullen. Op deze grootboekrekening worden alle BTW bedragen geboekt, dus ook van 9%. Bij de aangifte kijkt het systeem naar het saldo van de mutaties.

Hoe wordt de BTW aangifte berekend?

Op het moment dat u de BTW aangifte start, wordt er gekeken naar de rekeningen die op tellen staan in de aangifte.

Het systeem berekent het saldo van de geselecteerde grootboekrekeningen en vervolgens wordt dan het BTW bedrag bepaald middels de formule: saldo mutaties x BTW % = BTW bedrag.

Bijvoorbeeld omzet = 1.000 BTW bedrag = 210Kan ik nog aanpassingen doen wanneer ik gestart ben met de BTW aangifte?

Het is mogelijk om bepaalde bedragen aan te passen wanneer u de BTW aangifte doet. Let op: als u ervoor kiest om tijdens het aanpassen van de bedragen terug te gaan naar de vorige pagina, en vervolgens weer verder gaat, dan worden de bedragen weer veranderd in de oorspronkelijke input.

Hoe zit het met de BTW buitenland?

Wanneer u binnen uw grootboek en medewerkersschema niet apart hebt ingesteld dat uw omzet binnen de EU naar een andere grootboekrekening dient te gaan (dit doet u bijvoorbeeld door BTW code 0C in te geven), dan staat op uw grootboekrekeningen ook de omzet binnen de EU geboekt als 0%.

In rubriek 3B, dient u deze apart aan te geven binnen de BTW aangifte. Indien u naar een rechtspersoon declareert, en bij de rechtspersoon is het BTW nummer ingevuld, dan komt dit op de declaratie te staan (dit is een verplichting vanuit de Belastingdienst). Deze omzet wordt gevuld bij rubriek 3B.

Let op: deze omzet kan ook genoemd worden in rubriek 1E. Is dit het geval, dan dient u dit bedrag handmatig te corrigeren.

Mocht u hier aanvullende informatie over nodig hebben, dan vragen wij u om dit rechtstreeks met uw boekhouder of accountant te bespreken.

Daarnaast zult u een ICP aangifte dienen te doen. Onder het tabblad ‘financieel rapportage debiteuren’ kunt u een Overzicht ICP opvragen. Het bedrag genoemd op dit overzicht, moet overeenstemmen met het bedrag in rubriek 3B.

Welke informatie komt op de saldibalans?

Indien u bij de saldibalans het vinkje aanzet bij ‘Tellen in aangifte’, krijgt u alleen de grootboekrekeningen te zien die worden geteld in de aangifte.

Wij raden u aan dit overzicht uit te printen of op te slaan, zodat u altijd een onderliggend stuk heeft waarop de aangifte is gebaseerd. U kunt hier dan altijd op een later tijdstip op terugvallen.

Let op: wanneer u de jaarafsluiting volledig heeft afgerond, is dit overzicht niet meer op te vragen. Niet door u, maar ook niet door ons, daarom is het zeer belangrijk dit overzicht vooraf uit te printen of op te slaan.Waar moet ik rekening mee houden betreffende de aansluitingen

Gedurende het jaar is het verstandig om goed te controleren wat u aangegeven heeft en wat u eigenlijk had moeten aangeven. Sommigen onder u zullen hier een handmatige berekening voor maken.

Let op: boekingen die worden gemaakt in een periode waarover al BTW aangifte is gedaan, worden niet automatisch in de volgende aangifte meegenomen. Het is wel mogelijk om deze boekingen handmatig aan de nieuwe aangifte toe te voegen.

Tot zover deze uitgebreide Tip van Clip over de BTW aangifte.

Mocht er toch nog iets niet duidelijk zijn, of indien er vragen onbeantwoord zijn gebleven, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 0413 44 8888 of via email info@clipconsultants.nl.

Wat onze klanten zeggen:

CClaw is absoluut gebruiksvriendelijk!

- Otto Meijnen, Van Veen Advocaten te Ede

Met behulp van het DMS van Clip Consultants werken wij nu volledig papierloos. Het werkt eenvoudig, snel en buitengewoon intuïtief.

Defenz Advocaten te Drachten

De manier waarop Clip Consultants met klanten omgaat, de snelheid van reageren en de kennis van zaken vormen een grote meerwaarde voor het gebruik van CClaw.

- Mr. H.L. van der Aa, Aelan Advocaten te Utrecht

Zeer tevreden over CClaw. Het is een compleet programma, met de back-up van uitstekende support.

- Oscar Hijink, Hijink Advocaten te Arnhem / Nijmegen

We zijn eigenlijk over heel veel dingen enthousiast. CClaw werkt gewoon heel plezierig. Maar vooral de ‘Clip-mensen’ maken voor ons het verschil!

- Corrie Tersteeg, Bots van Ravenhorst te Utrecht

Er wordt goed meegedacht, de lijnen zijn kort, er is geen afstandelijke helpdesk. We kennen elkaar en dat werkt erg plezierig. Persoonlijk ben ik erg blij met het digitaal declareren. Dat zorgt voor een zeer snel declaratieproces en zeker, mede door het gebruik van Ideal, ook voor snellere betalingen. 

- Doke Maris, Scholtens Advocaten te Emmeloord